Utilitzem galetes pròpies i de tercers per oferir els nostres serveis i recollir dades estadístiques. Continuar navegant implica la seva acceptació. Més informació

Acceptar
7 a 13 octubre Save the date
Generalitat de Catalunya
Tornar

ARTESANIA DIVINA - BASES CONCURS INSTAGRAM

26-09-2019

Bases del concurs fotogràfic “Artesania Divina” a la xarxa Instagram

 

El Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya té com a finalitat general la promoció i l’impuls del sector comercial, l’artesanal, i el suport a la moda catalana, amb l’objectiu de fomentar la competitivitat i la qualitat d’aquests sectors, a nivell nacional i internacional, d’acord amb allò que estableix l’article 5 dels Estatuts del CCAM, aprovats per l’Acord GOV/143/2009, de 15 de setembre.

El Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, continua apostant per les xarxes socials com a un dels mitjans més importants per donar impuls a l’artesania catalana.

El Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya mitjançant la xarxa Instagram, com aplicació per a compartir fotos amb la qual els usuaris poden aplicar efectes fotogràfics i compartir les fotografies, llança el concurs fotogràfic “Artesania Divina”, amb motiu de la VIII edició de la Setmana d’Artesania de Catalunya.

Per tant, el concurs té un doble objectiu: promocionar la Setmana d’Artesania de Catalunya i l’artesania catalana en general entre la ciutadania i fomentar la seva participació a través del perfil d’Artesania Catalunya @artesaniaCat a Instagram.

 

Per aquest motiu, us proposem un concurs que consisteix a publicar fotografies sobre el lema “Artesania Divina” que mostri les millors imatges de l’artesania catalana al nostre país i arreu del món amb les etiquetes #artesaniadivina i #setmanaartesaniacatalunya2019, amb la finalitat de fer visible la presència de l’artesania de Catalunya en la nostra societat.

Sota el lema “artesania divina” (perfecte en el seu gènere, extraordinàriament bona o bella que destaca per les seves qualitats), la Setmana d'Artesania de Catalunya se celebrarà del 7 al 13 d’octubre a diferents espais de la ciutat de Barcelona i arreu de Catalunya.

 

La VIII edició la Setmana d’Artesania de Catalunya, és una iniciativa impulsada per la Generalitat de Catalunya a través del Consorci de Comerç, Artesania i Moda (CCAM).

 

1.  Objecte

El concurs de fotos a Instagram “Artesania Divina” es planteja com una activitat no competitiva i de tipus clarament participatiu, orientada a la sensibilització d’una base molt àmplia de la societat catalana a través de les noves tecnologies de la informació i les xarxes socials, que conviden a sumar-se a un públic ampli i heterogeni, bé sigui a títol individual o bé com a societat organitzada (joves, famílies, ciutadania en general, essencialment). El concurs fotogràfic “Artesania Divina” consisteix a fer visible la presència de l’artesania de Catalunya arreu del món a través de les etiquetes #artesaniadivina i #setmanaartesaniacatalunya2019, mitjançant fotografies relacionades amb l’artesania catalana.

 

2.  Durada del concurs

El concurs s’iniciarà el dimecres 2 d’octubre i finalitzarà el diumenge 13 d’octubre a les 23:59. No s’admetran fotografies publicades ni abans de l’inici del concurs ni més enllà de l’hora de finalització del concurs.

 

 

3.  Forma de participació

Les bases d’aquest concurs es publicaran al web de la Setmana d’Artesania de Catalunya (www.setmanaartesaniacatalunya.cat).


Per participar en el concurs s’haurà de tenir un compte a Instagram amb un perfil públic i respectar les condicions d’aquesta xarxa
(http://instagram.com/legal/terms/)

 1. La forma de participar és la següent:
 2. Fer fotografies relacionades amb l’artesania
 3. Identificar-les amb etiquetes #artesaniadivina i #setmanaartesaniacatalunya2019, així com les altres etiquetes que l’autor/a de la fotografia vulgui
 4. Etiquetar el compte d’Instagram @artesaniaCat a la fotografia
 5. Indicar el lloc de procedència de les imatges, que s'ha de mostrar mitjançant la geolocalització d'Instagram (mapa de fotos), o amb un comentari indicant l'indret on s'ha realitzat.
 6. Donar-se d’alta com a seguidor del compte Instagram del CCAM @artesaniaCat

 

No existeix limitació en la quantitat d’imatges per persona participant i no es tindran en compte les valoracions d’altres persones o usuaris sobre les fotografies que es publiquin.

El Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya pot pujar durant el concurs a les seves pàgines de Twitter, Facebook i Instagram les fotografies que cregui oportunes per promoure el concurs.

4.  Característiques de les fotografies

L'enviament d'imatges al concurs implica la confirmació respecte a cada imatge que:

 • Ha estat feta per la persona participant i és una obra original
 • No conté ni fa referència a marques de
 • No té cap contingut ni material obscè, sexualment explícit, violent, ofensiu, incendiari o
 • Ha obtingut les autoritzacions necessàries de les persones que hi puguin aparèixer.

El Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya tindrà la facultat de rebutjar les fotografies i missatges que incompleixin les característiques anteriors, o que siguin discriminatòries per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altre condició o circumstància personal o social.

5.  Descripció dels premis

Les tres fotografies seleccionades com a guanyadores es publicaran al web del CCAM a partir de la finalització del concurs.

 

Els tres premis consistiran en:


6.  Condicions de participació

Pot participar qualsevol persona física usuària de l’aplicació mòbil Instagram, major de 18 anys, que sigui seguidora dels comptes del CCAM a les Xarxes Socials (Instagram, Twitter, Facebook).

Les persones participants són responsables davant de tercers del contingut de les imatges presentades pel que fa als drets de propietat intel·lectual, així com dels drets d’imatge de les persones que apareixen fotografiades, amb total indemnitat per part del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya.

La participació en el concurs suposa l'acceptació íntegra de totes les bases, així com la submissió expressa a les decisions interpretatives que realitzi el Jurat.

7.  Selecció de les millors fotografies

Un comitè de valoració integrat per 5 persones del CCAM tindrà la facultat de rebutjar i excloure del concurs les fotografies i missatges que incompleixin els requisits i les condicions establerts en aquestes bases.

De les imatges publicades, se n’escolliran 3 guanyadores, en base als següents criteris de selecció:

 • Qualitat, originalitat i característiques tècniques de la
 • Missatge en relació a l’artesania catalana i als seus
 • Geolocalització de l’activitat.
 • Alta al perfil d’Instagram d’Artesania Catalunya @artesaniaCat

Les decisions preses per aquest Jurat seran inapel·lables. El Jurat pot declarar desert el premi. Les persones que optin al premi no poden ser membres del jurat.

A partir de la data de finalització de la setmana d’Artesania el CCAM es posarà en contacte amb les persones guanyadores bé sigui mitjançant el seu perfil a la xarxa social Instagram, deixant un comentari a les fotografies guanyadores, i /o mitjançant les vies al seu abast i que consideri oportunes.

El CCAM es reserva el dret d’incloure al seu web les fotografies guanyadores de les persones amb les quals hagi estat impossible de contactar i obtenir la informació sol·licitada.

8.  Propietat intel·lectual i industrial

Les persones participants al concurs cedeixen al CCAM els drets de propietat intel·lectual, (explotació, reproducció total o parcial, permanent o provisional, per qualsevol mitjà i en qualsevol forma; distribució; comunicació pública en tot tipus de formats i suports presents i futurs, tant gràfics com audiovisuals i multimèdia, pel mitjà i canal que es considerin més adients; i transformació, inclosa la traducció i adaptació o qualsevol altra modificació) de les respectives fotografies de manera no exclusiva, per a tot l’àmbit territorial universal i amb la durada màxima establerta en el Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual, inclosa la seva explotació a la xarxa d'Internet, amb finalitats de promoció del CCAM.

 

El Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya podrà cedir a tercers els drets sempre que sigui amb la finalitat de promocionar, promoure i divulgar l’artesania de Catalunya.

 

Els participants han d'ostentar en ple domini tots els drets que es requereixen i, en conseqüència, el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya no respondrà


davant de cap reclamació ni càrrega pecuniària realitzada per tercers en relació a l'autoria de les fotografies.

 

9.1  Protecció de dades

D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE, i amb la llei orgànica en matèria de protecció de dades de caràcter personal, les dades obtingudes seran incorporades al tractament Comunicacions, del qual és responsable el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya. La finalitat del tractament és la és la comunicació d'informació relativa a l'actuació del Consorci en els àmbits del comerç, els serveis, l’artesania i la moda, com també l’organització d'actes públics, jornades, cursos o conferències i altres activitats que organitzi o en les quals participi.

Les persones participants poden exercir el dret a sol·licitar al responsable del tractament l'accés a les seves dades personals, a rectificar-les o a suprimir-les, a limitar-ne el tractament o a oposar-s'hi, així com el dret a la portabilitat de les dades, mitjançant escrit dirigit a: Direcció del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, carrer Puig i Xoriguer, 11-13, 3a planta, 08004 Barcelona, tel. 93.484.99.99, o a la bústia de correu: ccam@gencat.cat

  

9.2  Fur

Per a tota qüestió de litigi que dimani d'aquest concurs i de la interpretació i/o aplicació de les presents bases, el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, i els guanyadors o qualsevol altre participant fan expressa renúncia a qualsevol fur que pogués correspondre'ls i expressament se sotmeten als jutjats de la ciutat de Barcelona i a la legislació de l’Estat espanyol.